Foto: Eikeseth Nygjerd Fotografi

ELECTRICITY

2 min read

Flere kraftselskaper varsler store investeringskutt

(Montel) Flere fornybaraktører varsler at de vil revurdere investeringer i prosjekter etter regjeringens skattepakke onsdag. 

– Jeg har forståelse for at regjeringen er nødt til å skattlegge de som tjener mest mer, men jeg tenker at det de kommer med her er helt feil medisin. Vi har en kraftkrise, for lite produksjon og høye priser, sier Kristin Lian, administrerende direktør i Hafslund Eco Vannkraft til Montel.

– Det er ikke dette vi trenger akkurat nå. Nå trenger vi mer fornybar kraft for å få ned prisen, legger hun til.

Regjeringen har foreslått å øke grunnrenteskatten for vannkraftbransjen fra 37 til 45 prosent, samt innføre en ekstraskatt på 23 prosent når strømmen overstiger 70 øre kilowattimen.

Som følge av skatteøkningen meldte Lyse-konsernet torsdag at det skrinlegger oppgraderingen av Røldal-Suldal-kraftverkene (600 MW), mens Sunnhordaland Kraftlag (SKL) meldte at de legger planene om en oppgradering av Blåfalli Fjellhaugen kraftverk (150 MW) på is. 

Hafslund Eco, som er Norges nest største kraftprodusent, har en liste på ti prosjekter med en totalverdi på cirka ti milliarder kroner som de jobber med.

– Vi går gjennom hele listen og revurderer nå. Det gjelder både opprustningsprosjekter, men også helt ny kraft og effektprosjekter, sier Lian.

Prosjektene vil totalt kunne gi en økt effekt på rundt 600 MW og produsere rundt 700 GWh.

– Kutter all oppsiden                      

SKL-sjef John Martin Mjånes reagerer spesielt på ekstraskatten på 23 prosent på kraftprisen når den overstiger 70 øre/kWh, som trådte i kraft allerede onsdag for vannkraft, samme dagen som skattepakken ble lansert.

– Ekstraskatten på 23 prosent kutter all oppsiden. Effektkraftverk er kostbare uten å gi vesentlig flere kWh, så de må leve av de beste timene. At det tas 90 prosent over 70 øre/kWh i all framtid gjør at det blir veldig vanskelig, sier han til Montel.

Han påpeker at effektkraftverk kan levere kraft når systemet er presset og prisen er høyest.

– Man må skille mellom virkemidler på kort sikt og lang sikt. Det vi ser nå er at det vil kvele investeringer på lang sikt når vi skal inn i et grønt skifte, sier Mjånes, som tror regjeringen har undervurdert effektene av forslaget for nye investeringer i vannkraft.

Også Agder Energi har varslet at de vil revurdere prosjekter som følge av skattepakken.

– Dette er dramatisk og vil få store konsekvenser for oss. Jeg tror ikke dette vil gagne Norge i det lange bildet, skriver kommunikasjonssjef Jon Anders Skau i Agder Energi på epost til Montel.

Han sier en så stor skatteskjerpelse betyr flere milliarder kroner i økt skatt for selskapet de neste årene, noe som begrenser investeringsmulighetene. 

Agder Energi har identifisert prosjekter til godt over to milliarder kroner som kan gjennomføres for å øke vannkraftproduksjonen.

– Jevnt over vil vi få mindre løfteevne. Langt over halvparten av dette vil bli skrinlagt dersom regjeringens forslag blir vedtatt, fastslår Skau.

Spiselig løsning

Hafslund Eco-direktøren ble veldig overrasket over skattepakken til regjeringen.

– Jeg tenker det som er viktig nå er å få god dialog om forslaget som ligger der og hvordan vi kan få en spiselig løsning for bransjen, sier Lian.

– Vi har mange områder med felles mål og ønsker å komme ut av den kraftkrisen vi har nå, med lavere kraftpriser i framtiden. Vi ser at rimelig fornybar kraft er viktig for norsk industri og da er vi helt avhengig av å ha lave kraftpriser i Norge fremover, fremhever hun.