Foto: Statkraft

ELECTRICITY | RENEWABLES

2 min read

Statkraft frykter styringsmekanisme kan ha motsatt effekt

(Montel) Regjeringens varslede styringsmekanisme for å få produsentene til å spare på vannet ved lave magasinnivåer vil kunne svekke forsyningssikkerheten, frykter Statkraft.

– Vi er redd for at en styringsmekanisme vil gjøre det motsatte og ta bort fleksibiliteten, sa Birgitte Ringstad Vartdal fra Statkraft under Norges Energidager torsdag.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har varslet at regjeringen skal legge fram en ny styringsmekanisme, som skal sikre at mer vann spares i magasinene ved lave magasinnivåer, og at eksporten av kraft i slike tilfeller begrenses, i løpet av høsten.

Både Aasland og NVE-sjef Ketil Lund roste imidlertid i sine innlegg kraftprodusentene for å holde igjen vann i magasinene, som har bidratt til å bedre fyllingsgraden de siste ukene.

– Når appellen til kraftprodusentene har vært vellykket, betyr det at man ikke trenger den mekanismen regjeringen jobber med? Er det mulig å designe en modell som er så presis at den får noen særlig bedre effekt enn det, spurte konferansier Magnus Takvam under en paneldebatt.

– Situasjonen er i alle fall mye bedre, og risikoen er fallende. Det er bra i seg selv. Samtidig har myndighetene et ansvar og vi kan forstå at de ser på muligheter, sa Vartdal.

Energi Norge har løftet frem markedsbaserte løsninger som effekt- eller energigarantier som en mulig løsning. 

Per Ove Eikeland fra Fridtjof Nansens Institutt trakk frem at de fleste land har en form for kapasitetsmekanisme for å styrke forsyningssikkerheten.

– Norge som et vannkraftsystem må teste ut og prøve hva det kan være, og det blir interessant å se. Som RME har påpekt kan man ikke koble det til eksportrestriksjoner i den forstand, sa Eikeland.

Tore Langset fra RME trakk frem at de er bekymret for mottiltak fra andre land som kan begrense importmulighetene, dersom Norge innfører eksplisitte eksportrestriksjoner.

– Det man legger opp til i Europa er at man skal være solidariske og hjelpe hverandre så godt man kan. Så er man redd for at samarbeidet skal sprekke dersom man begynner å innføre ensidige beslutningstiltak, sa Langset.

– Eksportrestriksjoner er feil

Aasland sa i sitt innlegg at rapporteringsordningen gir nyttig kunnskap om forvaltning av vannressursene.

– Samtidig må vi være rustet for det som kommer i tiden fremover. Når man kommer i en situasjon hvor vannstanden for årstiden blir lav eller kritisk lav, så skal eksporten begrenses noe, sa han.

– Så skal vi finne en god balanse gjennom styringsmekanismen. De som sier vi skal kutte eksporten eller ha eksportbegrensninger generelt, det er feil. Det er altså i en situasjon hvor forsyningssikkerheten er utfordret ved lave eller kritisk lave magasinfyllinger i forhold til årstiden, understreket statsråden.

Aasland fremhevet at Norge må styrke energisamarbeidet fremover og er avhengig av investeringene landene omkring Norge gjør i ny kapasitet.

– Vi vet at vi importerer når det er lave priser ute og høy pris her hjemme, og det er med på å bedre forsyningssikkerheten vår.

– Den mekanismen bør ikke ødelegges og den er det viktig å holde fast ved. Derfor bør energisamarbeidet styrkes og ikke svekkes, fastslo han.

Statnett har også advart regjeringen om at en styringsmekanisme som innebærer eksportrestriksjoner, vil være en politisk beslutning uten faglig forankring.