Foto: Dag Frode Heiland

ELECTRICITY

1 min read

Statnett gir Yara nettkobling til Hegra-prosjektet (4 TWh)

(Montel) Gjødselprodusenten Yara er blitt tilbudt nettkapasitet fra Statnett til å realisere Hegra-prosjektet, noe som vil kreve 4 TWh i året for å produsere grønn ammoniakk. 

– Å få tildelt tilstrekkelig nettkapasitet er en viktig milepæl for Hegra-prosjektet og for alle oss på Herøya som ønsker å kutte utslippene med 800.000 tonn CO2 per år fra produksjonen vår, sier Ole Jacob Siljan, fabrikksjef i Yara Porsgrunn, i en pressemelding. 

Hegra-prosjektet ble lansert i februar 2021 og har som mål å elektrifisere Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya i Porsgrunn. Statnett informerte Yara 28. februar om at selskapet har fått reservert nettkapasiteten det har søkt om. 

Ifølge Telemarksavisa er det nå Statnetts reservekapasitet i Grenland som Yara nå får anledning til å bruke. Reservekapasiteten kan kobles ut hvis det totale strømforbruket blir for høyt.

Prosjektet vil kunne realiseres i løpet av en 5-7 års periode. Ved å installere en elektrolysør på 450 MW vil fabrikken kunne produsere om lag 400.000 tonn grønn ammoniakk i året. Planen er å bytte ut dagens bruk av naturgass og produsere hydrogen ved hjelp av elektrolyse for å fremstille ammoniakk, som igjen er tenkt brukt til gjødselproduksjon og til drivstoff for store skip.

Ådne Naper, som leder hovedutvalget for klima i fylkeskommunen Vestfold og Telemark, sier at dette er en god nyhet.

– Omleggingen til grønn ammoniakk på Herøya er landets største klimatiltak. Nettilgang er en forutsetning for å få det til, så dette er et langt steg i retning av store utslippskutt og grønn industri. Samtidig kan ikke ta noe for gitt enda, men jeg tolker dette som at Statnett forplikter seg til å oppgradere nettet i et helt annet tempo enn vi er vant med i dag, sier han til Telemarksavisa. 

Statkraft og Aker Clean Hydrogen besluttet å trekke seg fra samarbeidet med Yara for snart ett år siden, etter uenigheter om videre samarbeid.