ELECTRICITY

1 min read

Aasland: – De som ikke oppgraderer vannkraft kan ikke regne

(Montel) Høyprisbidraget og andre skatteskjerpelser har fått flere selskaper til å legge oppgraderingsprosjekter for vannkraft i skuffen. – De som ikke finner de fram igjen har ikke økonomisk innsikt, sier olje- og energiministeren. 

Det var under Fornybar Norges framlegging av sin nye rapport «Veikart mot 2030» mandag at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) gikk i rette med manglende effektoppgradeinger ved norske vannkraftverk. 

– De som sitter på prosjekter som de ikke setter i gang kan ikke regne, sa Aasland fra scenen. 

Til Montel utdyper Aasland utsagnet: 

– Den regulerbare norske vannkraften kommer til å bli svært verdifull i årene som kommer. Høyprisbidraget har vi også varslet at blir borte i løpet av 2024, slik at når mange av disse prosjektene kommer i gang vil ikke dette være en faktor, sier han. 

Han sier det ikke er noen grunn for at produsentene kan bruke dette som unnskyldning for å la vær å investere. 

– Bransjen kan regne

– Vi ville aldri tatt en beslutning om å gjennomføre effektoppgradering så lenge høyprisbidraget er til stede, sier Erik Andersen, Leder for vekst og eierstyring i Å Energi. 

Han forsikrer statsråden om at bransjen kan regne. 

– Vi har ingen konkrete prosjekter med nært forestående investeringsbeslutninger for større effektoppgraderinger i våre kraftverk akkurat nå, men vi har for eksempel søkt konsesjon for å bygge ut Randselva kraftverk (60 MW) sammen med Ringerikskraft. Skulle vi tatt en investeringsbeslutning der i dag hadde det ikke blitt noe av, sier han.

Andersen sier han er enig i at vannkraften vil ha stor verdi i årene som kommer, men at så lenge det ikke er klart når høyprisbidraget blir borte er det ikke mulig fatte beslutninger om ny investering.

Han legger til at selskapet likevel jobber bredt med å utvikle nye prosjekter både for nye GWh og effektutvidelser.