Photo: Shutterstock.com

POLICY

2 min read

Budsjettenighet styrker CO2-kompensasjon med 500 mill

(Montel) Regjeringspartiene og SV ble søndag formiddag enige om i budsjettforhandlingene for 2024. Avtalen innebærer at CO2-kompensasjonsordningen skal styrkes med 500 millioner kroner, men industrien må likevel betale mer.

— Enigheten innebærer en lovnad om å sikre penger til CO2-kompensasjonsordningen, sa SV-leder Kirsti Bergstø på pressekonferansen i Vandrehallen på Stortinget søndag formiddag.

I avtaleteksten heter det:

«Stortinget ber regjeringen snarest fortsette dialogen med industrien for å finne en langsiktig og forutsigbar løsning for CO2-kompensasjonsordningen som er økonomisk bærekraftig, sikrer forutsigbarhet og som bidrar med utslippsreduksjoner og energieffektivisering i tråd med omstillingsmålet, og komme tilbake til Stortinget med forslag til dette senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2025.»

Det har vakt sterke reaksjoner fra industrien at regjeringen i 2024-budsjettet foreslo å heve innslagspunktet for CO2-kompensasjon til industrien fra 200 kroner per tonn til 375 kroner tonnet, noe som vil gi en besparelse for staten på 2,4 milliarder kroner.

Deler av dette kan nå bli reversert, da det i budsjettavtalen videre heter:

«Partiene er enige om å styrke CO2-kompensasjonsordningen med 500 mill. kroner i forbindelse med RNB 2024 [Revidert nasjonalbudsjett], forutsatt enighet med partene om innretning på ordningen.»

Aps nestleder Tonje Brenna la på pressekonferansen til at budsjettenigheten også innebærer en bevilgning på 1,5 milliarder kroner under Enova for å styrke punktutslippsprogrammet for å få ned klimagassutslippene.

Fornøyd fagforening
– Sammen med Norsk Industri reagerte vi kraftig på regjeringens kuttforslag i CO2-kompensasjonsordningen. Vi mobiliserte umiddelbart og det har nå gitt oss tellende resultater som vil bidra til å trygge norske industriarbeidsplasser, sier forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Industri Energi i en pressemelding søndag formiddag.

Han mener forbundet har fått et betydelig gjennomslag i budsjettforhandlingene når kuttet i CO2-kompensasjonsordningen reduseres med 500 millioner kroner.

– En halv milliard er veldig mye penger å få flyttet gjennom slike budsjettforhandlinger. Vi er på ingen måte i mål, men vi anerkjenner at regjeringen har lyttet til bekymringene og innspillene våre, sier Alfheim, og fortsetter:

– Forpliktelsen om å lande en langsiktig og stabil løsning er veldig viktig. Vissheten om at Norge er et land med stabile rammevilkår må aldri undervurderes. Sånn som vi har hatt det i høst med at det plutselig faller ned en gigantregning fra intet er uakseptabel. Sånn kan vi ikke holde på, mener han.