Foto: Statnett

ELECTRICITY

1 min read

RME: 158 mill til nettutjevning i fjerde kvartal

(Montel) Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har vedtatt at nettselskaper i områder med høye kraftpriser skal få utbetalt 158 millioner kroner av Statnetts flaskehalsinntekter i fjerde kvartal.

Utbetalingene kommer nettkundene til gode fordi de erstatter inntekter som nettselskapene ellers ville ha hentet inn gjennom nettleien.

– Med dette vedtaket har totalt 2,6 milliarder kroner av Statnetts flaskehalsinntekter blitt omfordelt direkte til nettselskaper i distribusjons- og regionalnett i løpet av 2023. Utbetalingene har gått til alle nettselskaper i landet og sørget for at nettkunder ikke opplever høyere nettleie som følge av høye nettapskostnader, sier seksjonssjef i RME, Roar Amundsveen, i en pressemelding.

Flaskehalsinntektene skal dekke kostnader knyttet til nettap over 35 øre/kWh. RME har fattet to vedtak om utbetaling av flaskehalsinntekter på totalt 2,4 milliarder kroner tidligere i 2023, og alle i selskaper i landet er omfattet av vedtakene.

I dette siste vedtaket i 2023 har RME vedtatt utbetaling til nettselskaper i områdene NO1, NO2 og NO5, altså på Sør-, Øst- og Vestlandet.

Også selskapene i Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) har hatt høyere priser enn 35 øre/kWh i fjerde kvartal.

Men beløpene som er utbetalt til disse selskapene hittil i år, er tilstrekkelig til å dekke kraftprisene over 35 øre/kWh for hele året, ifølge meldingen fra RME.