Foto: Fornybar Norge

ELECTRICITY | POLICY

2 min read

Haga: Behov for strakstiltak for raskere nettutbygging

(Montel) Fornybar Norge-sjef Åslaug Haga mener det er behov for strakstiltak for å sikre raskere nettilgang og hindre at nettet blir en bremsekloss for grønn omstilling.

– Det pågår en strømkrise som får alt for lite oppmerksomhet, og jeg mener vi kan kalle det "den usynlige strømkrisen". Og det handler om at vi har nettkrise. Nettkrisen kommer ikke, den er her og det må vi gjøre noe med, sa Haga på Fornybar Norges nettkonferanse i Ålesund tirsdag.

Ferske tall fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) viser at investeringene i både sentralnettet og i regionalnettene falt i 2022 sammenliknet med året før.

Haga sa man i Norge har vært vant til at det har vært mye plass i strømnettet, men at det nå er snudd fullstendig på hodet, hvor det er fullt og bedrifter ikke får tilgang.

Hun viste til at det er kø i nettet over stort sett hele landet, og at køen øker, noe som gjør at det grønne skiftet blir utsatt.

– Det sies nei til ny industri, nei til nye arbeidsplasser, nei til inntekter for nasjonen, og i praksis nei til klima, sa Haga.

Elvia varslet eksempelvis i oktober at det er fullt for større forbrukskunder i strømnettet på Østlandet frem til 2035.

Fornybar Norge har derfor sendt brev til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) om behovet for strakstiltak i nettet med noen ideer for å få fortgang.

– Det er opplagt at vi må ha raskere saksbehandling av nettsaker. Det er mulig å gjøre noe med det og mulig å sette tidsfrister, sa Haga.

Organisasjonen peker på behov for å bygge nett tidligere, unngå kraftig økning av nettleien, digitalisering og utveksling av data og å frigjøre kapasitet. I tillegg vil den ha bedre utnyttelse av dagens nett gjennom en ny KILE-ordning (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi).

– Vi må sikre akseptable priser for folk slik at vi ikke får et voldsomt tilbakeslag i form av økt nettleie, og at vi bygger så effektivt som vi overhode kan og ikke minst at vi bygger smartere, sa Fornybar Norge-sjefen.

Må ha en plan
Haga sa også at det er absurd at det er rundt 3.000 energientreprenører som per i dag dels ikke har ordreboken fylt opp, samtidig som det er stort behov for dem fremover.

Daglig leder Aslak Andersen i entreprenørselskapet Otera Infra og administrerende direktør Helge Rysjedal i Eviny Solutions advarte under konferansen mot at mangel på energientreprenører kan bli en del av problemet dersom det ikke planlegges bedre.

– Vi ser ikke noen plan. Nå er det konsesjoner som er flaskehalsen, etter kort tid blir det planlegging og så blir det de som bygger, sa Rysjedal.