Fornybar Norge-sjef Åslaug Haga. Foto: Fornybar Norge

POLITIKK | FORNYBART

3 minutter å lese

Haga: Vi blir akterutseilt i fornybarutbyggingen

(Montel) Norges utbygging av fornybar energi går for tregt, og er en trussel mot industrien og fremtidig velferd, advarer Fornybar Norge-sjef Åslaug Haga.

Fornybar Norge-sjef Åslaug Haga er ikke fornøyd når hun ser på tallene over ny kraftutbygging og på den klare nedadgående trenden til Norge sammenliknet med de andre landene i Norden.

En gjennomgang gjort av Montel viser at Norge har havnet på jumboplass når det gjelder installeringen av ny kraftproduksjon sammenliknet med andre nordiske land.

– Norge seiles akterut av våre naboland i energiomstillingen. Det ser jo ut som vi har kastet inn håndkledet. Det kan jo forstås siden Norge er en oljesmurt økonomi, mens de andre nordiske landene er pent nødt til å omstille seg, sier Haga.

Hun mener at man i Norge har en tendens til å legge seg bakpå på grunn av alle oljeinntektene.

– Og da greier vi kanskje ikke helt å se hvor fort utviklingen foregår rundt oss, og hvordan vi da faktisk blir akterutseilt, sier Haga.

Fornybar Norge-sjefen trekker særlig frem den massive fornybarutbyggingen i Sverige, og hvordan denne brukes til industriutvikling og som et distriktspolitisk virkemiddel i Nord-Sverige.

– Det burde være til inspirasjon også i Norge.

– Når det gjelder Finland, så har de et bevisst forhold om å bli mindre avhengig av russisk gass, og har derfor tatt grep, fortsetter Haga.

Frykter for industrien
Hun frykter for konsekvensene hvis man ikke får opp utbyggingstempoet i Norge.

– Over tid risikerer vi å få høye kraftpriser, mindre industri og annen næringsutvikling og dermed mindre verdiskapning.

– Er det en fare for at vi blir utkonkurrert fullstendig?

– Ja, det er jo det. Hvis vi ser på industrisiden, så må alle produkter bli grønne etter hvert, for eksempel aluminium og gjødselproduksjonen. Så det er en reell fare for det. Samtidig har vi samfunnsøkonomer i Norge som mener at den enkleste måten å få til utslippskutt er å legge ned industrien. Jeg hadde ikke trodd dette skulle være nødvendig å diskutere, men det er kanskje en diskusjon vi trenger å ta.

Haga mener utviklingen har et dypt alvor over seg, og råder politikerne fremover til å tenke på fornybarbransjen slik de gjorde om oljesektoren.

– Nemlig å heve energiomstillingen over partipolitikken, og å sørge for et skattesystem som gir staten store inntekter, samtidig som det er gunstig for aktørene å bygge ut ny produksjon.

Fortsatt optimist
Hun sier likevel situasjonen har bedret seg den siste tiden.

– Vi hadde et par viktige vedtak i regjering og storting i fjor. Det første var da da regjeringen tok til vettet og avskaffet høyprisbidraget. Dernest ble man på tvers av partiblokkene enige om ny vindkraftskatt. Vi har sett at med de grepene så responderer kraftbransjen.  Nå er det en serie med selskap og medlemmer hos oss som har gjort vedtak om nye investeringer, fremhever Haga.

– Samtidig er det veldig stor motstand mot nær sagt alt av nye prosjekter, både kraftlinjer, vindkraftverk og solkraftverk?

– Det er helt rett. Dette er ikke rett frem, og per i dag har vi ikke den forståelsen i det norske folk som er nødvendig for at vi skal få opp økt produksjon. Det er en utfordring for næringen og for det politiske systemet.

Haga mener likevel at forståelsen for behovet for mer kraft har økt vesentlig de siste par-tre årene.

– Og dette må våre politikere bringe ut til folk. Jeg skulle ønske at partiene og våre mest sentrale politikere var mer tydelige. Samtidig må vi som næring ta på dypeste alvor at vi må forankre prosjektene godt i lokalmiljøene.

Haga mener at man nå tar langt mer hensyn til natur når man utvikler nye vindkraftprosjekter sammenliknet med tidligere, og det legges under det nye skatteregimet også langt mer penger igjen lokalt enn før.

– Hva har kraftbransjen gjort feil?

– Hele kraftnæringen har levd i skyggenes dal i årtier, og så plutselig var hele flomlyset på. Det var ikke næringen beredt på. Vi må bli flinkere til å synliggjøre konsekvensene for næringslivet lokalt, og være konkrete.

– Tror du utviklingen vil kunne snus?

– Ja, jeg er absolutt optimist, fordi vi har sett en betydelig økt forståelse i det politiske miljøet, og det er viktig i seg selv og et første skritt. Vi vil jo også gradvis forstå hvor fort utviklingen går rundt oss, og at vi trenger mer grønn kraft skal vi ha en konkurransedyktig industri, sier Haga, som selv satt som olje- og energiminister for Senterpartiet i perioden 2007-2008.