Foto: Pexels

VÆR

1 minutter å lese

SMHI: Omslag till milt väder nästa vecka

(Montel) Perioden med kallt väder i Norden ser ut att gå mot sitt slut från mitten av nästa vecka och mars månad inleds mildare än normalt, visar den senaste månadsprognosen.

– Vi är nu inne i en period med omväxlande väderlek men det ser ut att komma in mildare luft från mitten av nästa vecka. Vi ser även att prognosens tredje vecka [4-10 mars] är mildare än tidigare körningar, säger Torbjörn Simann, meteorolog på SMHI och fortsätter:

– Det ser fortsatt ut att kunna bli högtryck över Grönland som normalt ger nordvästliga vindar över Skandinavien. Men blockeringen till trots, så verkar inte kalluften att beröra oss så mycket.

Nästa vecka inleds med mer högtrycksbetonad väderlek med temperaturer strax under normalen, men från mitten av veckan sker ett omslag till mer lågtryck. SMHI bedömer temperaturer till strax över normalen, med nederbördsmängder runt 120 procent för veckan som helhet.

– Månadsprognosen visar egentligen på en kallare och torrare utveckling, men det blöta alternativet får stöd från de senaste 15-dygnsmodellerna, säger Torbjörn Simann.

Under inledningen av prognosens andra vecka, 26 februari till 3 mars, ser den kallare luften ut att återvända i och med att lågtrycken tar en sydostlig bana. Men senare under veckan återkommer mildluften och SMHI bedömer att nederbördsmängder och temperatur hamnar runt referens.

– Vi har inga distinkta alternativ, men det finns både mildare och kallare lösningar, säger Torbjörn Simann.

Under prognosens tredje vecka, 4-10 mars, är huvudscenariot att lågtryck ska dra in från sydväst. SMHI bedömer nederbördsmängden till 0-2 grader över referens med nederbördsmängder på 100-120 procent av normalen.

– Vi ser få kalla alternativ denna vecka. Jag tycker ändå det är rätt osäkert efter som den milda signalen är ny för denna prognos, säger Torbjörn Simann.

Under den avslutande veckan 11-17 mars ökar osäkerheten ytterligare.

SMHI:s huvudscenario visar ett visst överskott av lågtryck, med temperaturer och nederbörd runt normalen.