2 minutter å lese

MARKED – Kraftig prisfall siden onsdag

(Montel) Etter å ha åpnet uken sterkt, har kraftprisene snudd markant ned på mildere værvarsler og svake priser på gass og CO2-kvoter.

Mars-kontrakten handles fredag ettermiddag til 57,50 EUR/MWh, som er ned 1,10 euro fra forrige fredag og hele 4,50 euro under ukens toppnotering på tirsdag.

Kontrakten for andre kvartal handles for 37,85 EUR/MWh, ned fra 42,10 EUR/MWh forrige fredag og det laveste nivået så langt i februar. Tirsdag var kontrakten oppe i 45,25 EUR/MWh.

– De fleste faktorene peker ned i dag. Værvarslene for Norden har blitt våtere og mildere, gas prisene faller og det samme gjør CO2-prisene, sier Lorents Hansen, porteføljeforvalter i Energi Salg Norge.

Værvarslene var kalde og tørre for resten av februar i starten av uken. Siden onsdag har de imidlertid endret seg, noe som gjør at man nå ikke lenger ser for seg en langvarig kuldeperiode, sier senioranalytiker Ole Tom Djupskås i London Stock Exchange Group (LSEG).

De siste prognosene tyder på at temperaturene i Norden vil falle fra 7-8 minusgrader i dag til 2-4 minusgrader i starten av neste uke. Deretter skiller modellene seg noe, der noen tror på plussgrader mot slutten av neste uke, ifølge Energy Quantified (EQ).

EQs prognose for hydrologisk balanse to uker frem i tid viser nå et marginalt underskudd på 0,2 TWh sammenlignet med normalen for årstiden. Da prisene toppet tirsdag lå prognosen to uker frem i tid på 2,1 TWh i minus.

Svake gass- og CO2-priser
Bedringen i hydrologisk balanse bidrar til å dempe prisforventningene fremover. Samtidig faller prisene både på tysk kraft og gass.

Gass for levering i mars på nederlandske TTF var fredag nede i 26,90 EUR/MWh, ned 2,60 EUR/MWh fra forrige fredag, mens tysk kraft for samme periode har falt med 6,75 euro til 62,25 EUR/MWh.

CO2-prisen falt fredag under 60 EUR/t for første gang siden mars 2022 og er ned 25 prosent siden starten av året.

Nedgangen skyldes i stor grad fallende gasspriser, som reduserer prisen for å skifte fra kull- til gasskraft, samtidig som det generelt er lav etterspørsel etter fossil kraft på grunn av økende fornybarproduksjon og relativt lavt strømforbruk i industrien, sier flere markedsaktører.

En lav CO2-pris slår rett inn i kraftprisen, ettersom den danner et viktig element i prisingen av gass- og kullkraft, som ofte kommer på marginen.

I det nære bildet har systemprisen i Norden blitt levert til 70,26 EUR/MWh denne uken, som følge av at kaldere vær har gitt økt etterspørsel. Finland har hatt høyest priser i Norden, med et snitt på 110,50 EUR/MWh, mens Nord-Norge (NO4) er billigst med et snitt på 51,98 EUR/MWh.