< 1 minutter å lese

Konsesjon for nye kraftlinjer til Morrow-fabrikk

(Montel) NVE har gitt Glitre Energi konsesjon til å bygge to nye 132 kV kraftledninger mellom Bøylestad koblingsstasjon og Morrows batterifabrikk i Arendal.

Arbeidet med å legge til rette for økt strømforsyning til batterifabrikken kan dermed starte for fullt, skriver Glitre Energi i en pressemelding.

− Denne løsningen gir mulighet for omfattende fremtidig forbruksutvikling, samtidig som investeringskostnadene og miljøbelastningen holdes på et moderat nivå, sier Torhild Pettersen Fjermedal, leder for nettutbygging i Glitre Nett.

Hun sier de nye nettanleggene legger til rette for en betydelig kapasitetsøkning i området. 

Utbyggingen som nå er godkjent innebærer i tillegg til ledningene en egen konsesjon til Morrow for en transformatorstasjon på fabrikkområdet.

Morrow har tidligere estimert at gigafabrikken vil ha et effektbehov på 315 MW når hele prosjektet er ferdig