1 minutter å lese

Statnett reserverer 675 MW for nytt forbruk i Helgeland

(Montel) Statnett har i samarbeid med det lokale nettselskapet Linea reservert 675 MW med nettkapasitet til ny og eksisterende industri i Helgeland.

– Med dette legger vi til rette for store nye industrisatsinger og videreutvikling av etablert industri i regionen, sier konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett i en pressemelding.

For Helgeland vil reservert nettkapasitet til nytt forbruk tilsvare en økning på over 70 prosent sammenlignet med dagens forbruk. I tillegg holdes det av nettkapasitet til vekst i vanlig forbruk, ifølge meldingen.

Det er reservert kapasitet til nytt forbruk under transmisjonsnettstasjonene Nedre Røssåga, Marka og Kolsvik.

Mesteparten av det reserverte forbruket ligger ved Nedre Røssåga, inkludert Fortescue Future Investments planer om en hydrogen- og ammoniakkfabrikk med et forbruk på 300 MW.

Samlet ligger det det hydrogen/ammoniakkprosjekter med en forespurt kapasitet på 516 MW i kapasitetskø i Helgeland. Øvrige industriprosjekter har forespurt 150 MW, mens datasentre har forespurt 43 MW. Det er også forspurt 27,5 MW til oppdrett og 22 MW til transport.

Flimmerproblem i Rana
For å tilknytte forbruk under Rana transformatorstasjon må dagens flimmerproblem løses. Svabo Industrinett har tatt initiativ til å få på plass en løsning da flimmeret medfører ulemper for kunder i et stort område, og hindrer utnyttelse av dagens nettkapasitet, ifølge Statnett.