Foto: Statnett

KRAFT

1 minutter å lese

Statnett kutter i import fra England fram til 13. mars

(Montel) Kapasiteten på NSL-kabelen mellom Norge og Storbritannia kuttes til 500 MW på nattestid og i helger, men Statnett kan ikke si nøyaktig hvilke tidspunkt det vil bli snakk om.

– Tidspunktene for begrensning i løpet av natten og i helgene vil variere, basert på daglige prognoser. Statnett vil informere markedet på vanlige måte om dette, skriver pressekontakt i Statnett, Håkon Smith-Isaksen Holdhus, til Montel.

Det var i en markedsmelding fredag at Statnett informerte om begrensningen.

Meldingen føyer seg inn i en rekke andre perioder med begrensinger så langt i år.

– Hvorfor kommer disse begrensingene?

– Et spesielt driftsbilde, med høyt forbruk i kombinasjon med at kraftprodusenter i NO5 kjører ned produksjonen på natt og i helger kan skape ugunstig flyt og belaster nettet nord-sør på Vestlandet, skriver Holdhus.

Han sier de jobber med å iverksette tiltak, blant annet systemvern, som vil fjerne behovet for begrensningene. Når disse tiltakene kan komme er dog usikkert.

– Når tiltak kommer på plass, vil markedet løpende oppdateres om eventuelle endringer i importbegrensningen på NSL.

– Hvorfor så man ikke utfordringene i nettet på Vestlandet tidligere, slik at det ble forsterket i forkant av at NSL ble satt i drift?

– Det kan oppstå enkeltsituasjoner i nettet som medfører at Statnett må redusere kapasitet på ulike forbindelser i kortere perioder, nettopp av hensyn til forsyningssikkerheten. Det driftsbildet vi har i nettet nord-sør på Vestlandet nå er en slik situasjon.