1 minutter å lese

Statlig utredning: Miljödomstolen bör bereda havsvindsansökningar

(Montel) En statlig utredning föreslår att mark- och miljödomstolen (MMD) bör ta emot och bereda tillståndsansökningar från havsbaserade vindkraftsparker planerade i svensk ekonomisk zon (SEZ), framgår från rapporten som offentliggjordes på torsdagen.

”När domstolen handlagt ärendet ska den med eget yttrande lämna över det till regeringen för prövning av om tillstånd kan ges. Utredningen bedömer att mark- och miljödomstolarna har de bästa förutsättningarna för en snabb och enkel prövningsprocess med ett bibehållet miljöskydd”, står det i utredningen.

Vidare anser utredarna att samma domstol som bereder ansökan för en havsvindspark, även ska pröva frågan om dess Natura-2000 tillstånd.

Detta skulle ersätta dagens process där regeringen först mottar tillståndsansökan, sedan delegerar beredningen till en länsstyrelse, för att sedan få tillbaka ansökan för slutligt beslut.

Branschorganisationen Svensk Vindenergi välkomnar förslagen och yrkar på en kvick implementering.

”Det är positivt att utredningen nu visar på de möjligheter som redan finns i miljöbalken att samla en så stor del av prövningen vid domstolarna. […] Svensk Vindenergi vill ändå uppmana regeringen att remittera Regeringsprövningsutredningens förslag redan nu för att kunna genomföra de delar som inte påverkas av andra utredningar så snart som möjligt”, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Samtidigt uppger regeringen att den kommer analysera förslagen och därefter att remittera de ”som är aktuella”.

– Ett av syftena är att riva de hinder som idag bromsar klimatomställningen, så att industrin och transportsektorn kan ställa om sina verksamheter och helt och hållet fasa ut det fossila så snabbt som möjligt. Ett viktigt steg för att åstadkomma detta är att rätt instans hanterar rätt frågor, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, i ett pressmeddelande.

Utredningen föreslår att förslagen ska träda i kraft 1 juli 2025.