Foto: OX2

FORNYBART | VINDKRAFT

1 minutter å lese

Svensk Vindenergi: Vindkraftsproduktionen når 55 TWh år 2026

(Montel) Totalt 9,83 TWh vindkraft kommer att byggas i Sverige till år 2026 vilket gör att kraftslaget kommer att nå en normalårsproduktion på 55 TWh, visar en prognos från Svensk Vindenergi.

Det är en nedjustering med 1 TWh från prognosen under tredje kvartalet 2023.

– Primärt beror detta på att vissa projekt skjutits lite på framtiden och ser ut att komma år 2027 istället, säger Erik Almqvist, marknadsanalytiker på Svensk Vindenergi till Montel.

Efter ett svagt 2022 har antalet turbinbeställningar i Sverige ökat men ligger fortsatt lägre en rekordåren 2017-2021 visar statistik från branschorganisationen.

Totalt beställdes turbiner med en effekt på 1.244 MW under året varav 730 MW under Q4, vilket gör kvartalet till det fjärde bästa någonsin, enligt statistiken.

– 2022 var ett dåligt år och det var även ganska svagt under första delen av 2023, men med en uppgång fjärde kvartalet. Frågan är nu om vi hamnat i ett normaltillstånd efter stigande inflation och problem i leverantörsleden. Därför kommer det att bli spännande att följa utvecklingen under 2024, säger Erik Almqvist.

Med en normalisering av marknadsförutsättningarna visar branschorganisationens prognos att det kan byggas ytterligare 20 TWh landbaserad vindkraft till år 2029. Därtill kan nästan 10 TWh havsbaserad vindkraft vara i drift, ifall de tre tillståndsgivna projekten Kriegers Flak, Kattegatt Syd och Galene realiseras enligt tidsplan.

Statistiken visar också att vindkraften producerade 34,5 TWh under fjolåret samtidigt som den installerade kapaciteten ökade med 1.973 MW.