Foto: Bixia

MARKED

1 minutter å lese

Granskningsrapport visar att Bixia agerade fel om elpooler

(Montel) Det var fel av Bixia att plocka ut 10 miljoner kronor från en av sina elpooler. Det visar en granskningsrapport som kommunledningen i Linköping låtit göra efter ett tips från en visselblåsare på elbolaget.

Det var efter att en anställd på Bixa hört av sig till kommunens visselblåsarkanal i början av 2023 som kommunen lät göra utredningen, eftersom kommunen äger Bixia genom Tekniska Verken. Den blev klar i november förra året och har efter årsskiftet blivit en offentlig handling.

Visselblåsarens bedömning var att Bixia utan tillåtelse flyttat vinstmedel från elpoolerna Bixia Framtid och Elpool Flex till bolagets egna konton, vilket resulterade i att kunderna i poolerna fick betala ett högre elpris än om vinsterna hade tillgodoräknats de aktuella poolerna.

Enligt den dåvarande vd:n, Pär Kaller, så hade Bixia rätt att flytta vinstmedlen eftersom det är bolaget – inte elpoolens kunder – som ägde de aktuella prissäkringarna.

Men enligt rapporten – som Montel tagit del av – framgår att det saknas stöd för Bixias tolkning av vad kundavtalet för elpoolerna ger rätt till.

”Efter noggranna överväganden utifrån ovanstående analys är det utredningens samlade bedömning att det saknas avtalsrättsligt stöd för de aktuella prisjusteringarna” skriver advokatfirman Lindahl som på uppdrag av Linköping kommun genomfört granskningen.
Vidare framgår det av rapporten att ledningsgruppen och styrelsen stod bakom beslutet att föra över vinsterna.

Inte tagits på allvar
De senaste veckorna har både Pär Kaller och ordföranden Klas Gustafsson lämnat Bixia, men bolaget har inte velat kommentera ifall det finns en koppling till agerandet kring elpoolerna.

Linköpings kommundirektör Paul Håkansson vill heller inte ge några ytterligare kommentarer om händelsen, men hänvisar till den kritik han tidigare lämnat i en tjänstmannaanteckning i samband med att rapporten överlämnades.

”Kritiken avser bristerna i Bixias processer för upprättande och efterlevnad av avtalsvillkor samt att dessa inte tagits på allvar tidigare trots att de framförts internt,” skriver han i anteckningen.