Foto: Fosen Vind

KRAFT | FORNYBART

2 minutter å lese

Norge på jumboplass i nordisk fornybarutbygging

(Montel) Norge blir fraløpt av sine nordiske naboland når det kommer til utbygging av fornybar energi, og har gått fra førsteplass i 2020 til jumboplass i fjor.

Montel har samlet tall for fornybarutbyggingen i de nordiske landene de siste fem årene. Trenden er klar for Norges del, der toppen ble nådd på 2,1 GW i 2020. Den gang hadde Norge den største utbyggingen i Norden, mens i årene etterpå har det vært et jevnt og trutt fall til bare 493 MW i 2023, ifølge ferske tall fra NVE.

Utbyggingen i Finland og særlig i Sverige har holdt seg på et svært høyt nivå. Finland nådde en topp på 4,1 GW i 2022, da Olkilouto 3-reaktoren (1,6 GW) først startet kraftproduksjon. Denne bidrar også til en vesentlig høyere kraftmengde per installerte MW sammenliknet med tilsvarende andel vind- eller solkraft.

Finland klarte likevel å holde et høyt nivå også i fjor, da landet installerte litt over 1,6 GW. Da kom det inn nær 0,4 GW solkraft og nesten 1,3 GW vindkraft.

Sverige på sin side installerte i fjor 2,2 GW vindkraft, riktignok bare per tredje kvartal ifølge tall fra Svensk Vindenergi, mens landet installerte 1,3 GW solkraft, ifølge Svensk Solenergi.

Danmark installerte i fjor 582 MW, ifølge tall fra Energistyrelsen, noe som altså plasserer Norge på nordisk jumboplass.

Fornybar Norge-sjef Åslaug Haga er svært bekymret over det lave utbyggingstempoet i Norge.

Mest ny solkraft i Norge
Ser man mer på detaljene for Norge, kom det inn 69 MW ny kapasitet fra småkraftverk, med en årlig produksjon på 245 GWh, mens det kom inn 79 MW i forbindelse med opprusting og utvidelse av kraftverk, noe som også gir 245 GWh ny produksjon, ifølge NVEs siste kvartalsrapport over ny produksjon.

Det ble installert 15 MW vindkraft som gir 58 GWh i årlig produksjon, mens det kom inn 303 MW solkraft i Norge, som vil få en ventet årlig produksjon på 230 GWh, slik at summen for ny kraftproduksjon kom opp i 853 GWh.

Dette er det klart laveste tallet de siste fem årene, hvor det kom inn 2,3 TWh i 2019, 7,1 TWh i 2020, 3,1 TWh i 2021 og 2,8 TWh i 2022, ifølge NVEs statistikk.

Bratt fall i årene fremover
For tiden er det 318 MW ny produksjon under bygging i Norge, der det store flertallet på 209 MW utgjøres av småkraft, mens 58 MW vil komme fra opprusting og utvidelse av gammelv vannkraft, mens 45 MW større vannkraft er under bygging. I tillegg er det 7 MW solkraft under bygging, og null vindkraft.

Hoveddelen av den nye produksjonen, som ventelig vil produsere 910 GWh i årlig produksjon, vil starte opp neste år med 591 GWh, mens det vil komme 208 GWh ny produksjon i Norge i 2025 og bare 112 GWh i 2026, slik NVEs prognose er per i dag.